Impulse Of Inalienability
Alexandros Laios, Anna Lascari, Chrysanthi Koumaniaki, Elina Ioannou, Kostas Rousakis, Maria Lianou, Michalis Papamichael, Panayiotis Michael, Pantelis Chandris, Peter Eramian, Phanos Kyriacou, Rallou Panayiotou, Socrates Fatouros

4th May – 31st July 2018